Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

آگونیست های مواد افیونی

دیدگاه سنتی در مورد مواد افیونی معتقد بود که آگونیست های مواد مخدر فردی همان مکانیسم عمل را دارند که فقط در قدرت و خواص فارماکوکینتیک آن ها متفاوت است. ...

آنتاگونیست های مواد افیونی

آنتاگونیست های گیرنده مواد مخدر یک یا چند گیرنده مخدر را در سیستم عصبی مرکزی یا محیطی مسدود می کنند. گیرنده های افیونی گیرنده های انتقال دهنده عصبی از طریق ...

بنزودیازپین ها

۱۶ درصد از مرگ بیش از حد ناشی از مواد افیونی در اثر مصرف بنزودیازپین ها می باشد. بنزودیازپین ها نوعی داروی آرام بخش نسخه ای هستند که معمولاً برای ...

ترک اعتیاد با داروهای گیاهی

در بازار داروهایی با عنوان داروی ترک اعتیاد ارائه می شوند. این داروها به دلیل محتوای مخدری که دارند باعث می شوند که فرد در حال ترک بعد از استفاده ...

جلوگیری از عود و یا اعتیاد مجدد

لغزش پس از ترک اعتیاد و وسوسه شدن برای مصرف مجدد مواد مخدر، امری طبیعی است و ممکن است برای افرادی که اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده اند، ...

سم زدایی سریع مواد مخدر

سم زدایی همان قطع و جلوگیری مواد مخدر و برطرف کردن وابستگی های فیزیکی و جسمی به مصرف مواد مخدر می باشد. برای سم زدایی مواد مخدر از بدن از ...