Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

آگونیست های مواد افیونی

دیدگاه سنتی در مورد مواد افیونی معتقد بود که آگونیست های مواد مخدر فردی همان مکانیسم عمل را دارند که فقط در قدرت و خواص فارماکوکینتیک آن ها متفاوت است. ...

انواع مواد افیونی

مواد افیونی شامل هر نوع موادی است که بر روی گیرنده های مواد افیونی در مغز اثر بگذارد و هر داروی طبیعی یا مصنوعی که از خشخاش تریاک گرفته یا ...

بهبود اعتیاد

امروزه درمان اعتیاد تقریباً کوتاه مدت است در حالی که بیماری اعتیاد یک تهدید مادام العمر است. خطر عود اعتیاد حتی پس از سال ها بهبودی پایدار باقی می ماند. ...

درمان اعتیاد به مواد استنشاقی

بهبود اعتیاد از طریق تنفس از طریق برنامه های درمانی تخصصی امکان پذیر است و درمان با کمک مناسب آسان است. قطعنامه برای بهبود و ترک اعتیاد به داروهای استنشاقی ...

سم زدایی از مواد مخدر چیست

قبل از شروع هر دوره سم زدایی دارویی باید با کارشناسان بالینی مشاوره شود. در بیشتر مواقع، کسانی که در حال انجام سم زدایی از مواد مخدر هستند باید توسط ...

مبارزه با اعتیاد

ایجاد آمادگی روانی و در کنار آن توجه به مسائل جسمی، ایجاد آمادگی برای مبارزه با اعتیاد را قوت می‌بخشد. معتادین واهمه ای که دارند از رنج و ناراحتی های ...

نالتروکسان

از نالتروکسان برای کاهش میل به مصرف مواد مخدر و یا نوشیدن الکل استفاده می شود. نالتروکسان کمک می کند تا افرادی که دچار سوء مصرف مواد مخدر هستند به ...