Loading...

ترس والدین

اعتیاد بلای خانمان سوز برای جامعه و خانواده می باشد و به شدت خانواده و فرزندان را تحت تأثیرات منفی فراوانی قرار می دهد. بسیاری از خانواده ها از ترس پاره شدن پرده های ارتباطی والدین و فرزندان از طرح بحث اعتیاد در محیط خانه می ترسند.
ترس والدین

والدین نوجوانان بین ۱۴ تا ۱۸ سال ترس فراوانی دارند که پسر یا دخترشان با مواد مخدر تماس پیدا کند یا اینکه کسی آن ها را فریب دهد و یا مجبور به استفاده از مواد مخدر کند.

البته این ترس طبیعی است٬ زیرا مسلماً وقتی نوجوانان بزرگ می‌شوند به مرور از دایره محافظت و کنترل والدین فرار می‌کنند. در این زمان والدین مجبورند بپذیرند که نوجوان هدف و تصورات دیگری از زندگی دارد٬ که تحت تأثیر محیط اطراف و دوستانش به وجود می‌آید.

این مرحله است که برای والدین و نوجوانان مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. از طرف دیگر دلیل نگرانی آن ها تصویری است که وسایل ارتباط جمعی از بازار مواد مخدر، مافیای مواد مخدر و فروشنده های کوچک و بزرگ مواد مخدر نشان می‌ دهند.

والدین معمولاً شاهد گزارش هایی هستند که حاوی مطالبی است که از مرگ در اثر تزریق مواد مخدر و خود فروشی برای رسیدن به ماده مخدر و هزاران خیانت دیگر که همگی نشان دهنده واقعیت وحشتناک اعتیاد می باشد.

تنها وجود داشتن مواد مخدر دلیلی برای امتحان آن نیست البته علیه بازار مواد مخدر غیرقانونی باید با تمام نیرو و امکانات مبارزه کرد. اما تنها موجودیت مواد مخدر کسی را معتاد نمی کند.

اطلاعاتی که وسایل ارتباط جمعی می دهند برای نگران کردن والدین نیست٬ بلکه این گزارش‌ ها واقعی است و برای هشدار دادن به همه افراد جامعه خصوصاً نوجوانان است که از خطر مواد مخدر و اعتیاد آگاه شوند. اگر کسی بخواهد نوجوانان را از خطر اعتیاد محافظت کند٬ گزارش‌ های وسایل ارتباط جمعی می‌تواند کمک مهم و مؤثری باشند.

انواع مخدر

اعتیاد را فقط در ارتباط با استفاده از مواد مخدر غیر قانونی مثل حشیش٬ هروئین و کوکائین نام می‌برند٬ در حالی که مواد مخدر دیگر مثل الکل٬ دارو یا مواد مخدر استنشاقی و حتی تنباکو هم می‌توانند به انسان صدمه بزنند.

نکته مهم این است که اکثراً سر آغاز اعتیاد به مواد مخدر غیرقانونی استفاده از مواد مخدر قانونی بوده است. آماری که در سال ۱۹۹۱ توسط دولت آلمان تهیه شده نشان دهنده این است که فقط ۴۰ هزار نفر در اثر استفاده بی رویه الکل که در آن کشور قانونی است و ۹۰ هزار نفر در اثر بیماری های ناشی از کشیدن سیگار فوت کرده‌ اند. این آمارها انسان را به فکر وادار می‌کند که احتمال اینکه یک نوجوان الکلی یا سیگاری بشود خیلی بیشتر از آن است که به مواد مخدر غیر قانونی اعتیاد پیدا کند.

چگونگی پیشرفت استفاده از مواد مخدر جوانان

بررسی های تحقیقی در زمینه چگونگی پیشرفت استفاده از مواد مخدر جوانان نشان می دهد که به علت وجود اطلاعاتی که آن ها از طریق مختلف دریافت می کنند٬ نگاه انتقادی و مواد مخدر دارند و آنچه آمار نشان می‌دهد حدود یک سوم از جوانان حتی سعی نمی‌کنند مواد مخدر را امتحان کنند.

ولی آمار کسانی که مواد مخدر استفاده می‌کنند و تقریباً مشابه گذشته مانده است. امروز ۶۰ درصد از جوانان می‌گویند که به هیچ وجه به سمت مواد مخدر غیر قانونی نمی روند.

ولی متأسفانه آن گروهی که معتاد هستند دیگر برایشان فرقی نمی‌کند که چه ماده ای؟ بلکه هر چه که در دسترس شان باشد استفاده می کنند. با توجه به این نکته که استفاده از هر ماده مخدر عواقب مخصوص خودش را دارد٬ خطر اینکه جوان فقط با یک بار مصرف معتاد شود خیلی کم است.

نوجوانی که فقط به علت کنجکاوی یک بار حشیش بکشد٬ اما دلیلی برای ادامه این تجربه نداشته باشد و مشکلی نداشته باشد که به خاطر فراموش کردن آن به این کار ادامه دهد٬ مسلماً خیلی زود از این کار دست می‌کشد. به همین دلیل یک بار امتحان و کنجکاوی را نباید نشانه اعتیاد دانست.