Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

آگونیست های مواد افیونی

دیدگاه سنتی در مورد مواد افیونی معتقد بود که آگونیست های مواد مخدر فردی همان مکانیسم عمل را دارند که فقط در قدرت و خواص فارماکوکینتیک آن ها متفاوت است. ...

انواع مواد افیونی

مواد افیونی شامل هر نوع موادی است که بر روی گیرنده های مواد افیونی در مغز اثر بگذارد و هر داروی طبیعی یا مصنوعی که از خشخاش تریاک گرفته یا ...

بهبود اعتیاد

امروزه درمان اعتیاد تقریباً کوتاه مدت است در حالی که بیماری اعتیاد یک تهدید مادام العمر است. خطر عود اعتیاد حتی پس از سال ها بهبودی پایدار باقی می ماند. ...

مبارزه با اعتیاد

ایجاد آمادگی روانی و در کنار آن توجه به مسائل جسمی، ایجاد آمادگی برای مبارزه با اعتیاد را قوت می‌بخشد. معتادین واهمه ای که دارند از رنج و ناراحتی های ...

مواد مخدر

مواد مخدر شیمیایی موادی هستند که نحوه عملکرد بدن را تغییر می دهند. بعضی از آن ها موادی هستند که در صورت تجویز پزشکان به افراد کمک می کنند. بسیاری ...