Loading...

پس از ترک موادمخدر

ترک اعتیاد مسئله‌ای است که بسیاری از افراد و خانواده‌‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اعتیاد یک بیماری است، برای ترک اعتیاد علاوه بر درمان وابستگی جسمانی باید به فکر درمان های روانی باشیم.
پس از ترک موادمخدر

متأسفانه امروزه در بین جوانان، مصرف مواد صنعتی از قبیل شیشه، اکس،... بسیار متداول گشته.

پخش کنندگان این مواد با تبلیغ های دروغین خود جوانان را فریب می دهند. آن ها اظهار می‌دارند این مواد اعتیادآور نمی باشد فقط محرک است، و دروغ هایی از این قبیل، اما در واقع مصرف این مواد بسته وابستگی شدید ذهنی به وجود آورده و بر روان انسان اثرات تخریبی خطرناکی به جا می گذارد.

و مصرف کنندگان این نوع مواد چه بسا به مرور زمان دست به جنایت های هولناکی می‌زنند، زیرا ذهن بیمارآن ها بر اعمالشان هم اثر می‌گذارد.

اثرات مصرف شیشه

اکثراً به وسواس‌های بیمارگونه دچار می گردند. چندی پیش در خبری خواندم که یکی از مصرف‌کنندگان شیشه چشم خود را درآورده بود و شخصی دیگر به تصور اینکه روی پرده اتاق مورچه ‌های زیادی راه می‌روند با فندک پرده و خانه را به آتش کشیده و باعث سوختگی خود و خانواده اش شده بود.

فرد دیگری با توهم اینکه سگی او را دنبال می‌کند از پشت‌ بام سقوط کرده بود. مواد مخدرهای دیگر هم اثرات تخریبی بر روح و روان انسان ها دارند.

اثرات ترک حشیش

مصرف حشیش قسمتی از سلول‌های مغز را دچار اختلال می کند. افرادی که این مواد را ترک می‌کنند و در راه بهبودی قدم می گذارند. می توانند با همراهی پزشک متخصص و به کمک مشاور و روانشناس، اثرات مخرب مواد را از خود دور سازند. من تحقیقات زیادی را انجام داده ام، افرادی که دچار عوارض ناشی از مصرف این نوع ماده ی مخدر بوده اند پس از ترک دچار ترس و وسواس شده‌اند.

که البته در بسیاری از موارد با مراجعه به روانپزشک و روانکاو و ماهر و با تجربه، این افراد می‌توانند درمان شوند. در هنگام بروز ترس و وسواس که در ذهن شما ایجاد می شود و کنترل خود را بر روی آن ها از دست می‌دهید می‌توانید به سراغ کنترل اعمال و کردار خود بروید و با کمک روانشناس و تمرین، به خوبی بر اعمال و کردار خود مسلط گردید.

مطمئن باشید

تسلط بر خود

گاهی اوقات حال شما خوب نیست و دچار حمله عصبی به اشکال مختلف شده اید و گاهی بدون هیچ دلیلی افسرده شده و دچار استرس می گردید و قادر به کنترل و آرام کردن خود نیستید حتی علی رغم این که تلاش فراوان می کنید باز هم قادر نیستید که از طریق ذهن و فکر این کار را انجام دهید، دست به اقدام بزنید و کردار خود را کنترل نمایید با این کار، عمل و اقدام خود را تحت تسلط خود درآورده و کنترل می نماید. چگونه؟!

در واقع شما به جسم خود فرمان می دهید نه به ذهن و فکر نه به احساس خود.

زیرا فرمان به آن ها هنگام حمله عصبی مغز، شدنی نیست. اما با تمرین می توانید به خوبی بر کردار خود مسلط شوید. مثلاً شما در هر شرایطی می توانید تن صدای خود را بلند یا کوتاه کنید و یا سرعت خود را کند و یا تند کنید.

به طور مثال:

اگرتند شروع به دویدن کنید این تند دویدن به احساس شما، سپس احساس شما بر افکارتان و افکارتان بر ذهن و بعد در مغز شما اثر خواهد گذاشت البته این کار تلاش زیادی می خواهد و باید روی این روش بسیار کار کرده تا موفق شوید.