Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

توهم زاها

توهم زاها در دسته مواد مخدر قرار دارند و مصرف آن ها باعث پیدایش توهم و از بین رفتن هوشیاری می شود. توهم زاها انواع گوناگونی دارند و هم به ...

وسوسه

ولع یا وسوسه یک حالت ذهنی است که در آن، فرد تمایل شدیدی نسبت به مصرف مواد مخدر پیدا می کند و برای مصرف مجدد مواد مخدر وسوسه می شود. ...