Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

اکستاسی

اکستازی یا اکستاسی در آزمایشگاه های غیر قانونی با مواد شیمیایی و فرآیندهایی ساخته می شود که از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر متفاوت است. آن چه به عنوان شادی زا ...

مواد روانگردان

مواد روانگردان به موادی گفته می شود که با ایجاد تغییرات در عملکرد سیستم عصبی باعث ایجاد اختلالات سمعی، بصری و توهم شده و درک و فهم فرد را تغییر ...