Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

مسکالین

مسکالین ماده فعال و اصلی گیاه کاکتوس است که در کاکتوس سنپدرو وجود دارد. قسمت فوقانی گیاه را ساییده و پودر کرده و به صورت چای یا کپسول مصرف می ...

مواد توهم زا

مصرف مواد توهم زا باعث ایجاد عوارض شدید روحی و جسمی در فرد مصرف کننده شده و ترک غیراصولی و غیر علمی آن نیز می تواند عوارض به مراتب خطرناک ...