Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

کدئین

کدئین یک داروی مخدر، ضد سرفه و اسهال است که از تریاک بدست می آید. معمولاً کدئین را از مورفین می گیرند و طبق گزارش ها، کدئین پر مصرف ترین ...