Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

اعتیاد به مرفین

مرفین ماده مخدر بسیار قوی است که از تریاک به دست می آید. مرفین بر روی دستگاه عصبی تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش درد می‌شود. این ماده بسیار اعتیادآور است ...

مرفین

مرفین یک داروی ضد درد قوی است که برای کاهش دردهای شدید استفاده می شود و مصرف آن باعث اعتیاد شدید می شود. مرفین به شکل پودر سفید یا کرمی ...