Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

ماری جوانای مصنوعی

ماری جوانای مصنوعی یک ترکیب دست ساز است که ترکیب و مواد مشخصی ندارد. سوء استفاده مداوم از ماری جوانای مصنوعی می تواند به اعتیاد روانی و جسمی به آن ...

ماریجوانا

ماری جوانا (Marijuana) ماده ای محرک و توهم زا است که از بوته و اندام های خشک گیاه شاهدانه بدست می آید. در واقع این ماده خواص درمانی دارد ولی ...

کانابیس ها

کانابیس ها از گیاه شاهدانه به دست می آیند و دارای مواد روانگردانی هستند که شادی آور و به شدت نشئه کننده است. اصلی‌ترین ماده روانگردان موجود در شاهدانه و ...