Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

ماری جوانا

ماری جوانا (Marijuana) ماده ای محرک و توهم زا است که از بوته و اندام های خشک گیاه شاهدانه بدست می آید. در واقع این ماده خواص درمانی دارد ولی ...

ماری جوانای مصنوعی

ماری جوانای مصنوعی یک ترکیب دست ساز است که ترکیب و مواد مشخصی ندارد. سوء استفاده مداوم از ماری جوانای مصنوعی می تواند به اعتیاد روانی و جسمی به آن ...

کانابیس ها

کانابیس ها از گیاه شاهدانه به دست می آیند و دارای مواد روانگردانی هستند که شادی آور و به شدت نشئه کننده است. اصلی‌ترین ماده روانگردان موجود در شاهدانه و ...