Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

اکستاسی

اکستازی یا اکستاسی در آزمایشگاه های غیر قانونی با مواد شیمیایی و فرآیندهایی ساخته می شود که از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر متفاوت است. آن چه به عنوان شادی زا ...

عوارض اکستازی

در صورت مصرف اکستازی با سایر مواد محرک دیگر مانند آمفتامین یا کوکائین، احتمال مصرف بیش از حد آن افزایش می یابد و اثراتی مانند ضربان قلب، فشار خون و ...