Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

اعتیاد به کدئین

کدئین داروی شبه تریاکی ضعیفی است که برای تسکین دردها از آن استفاده می شود. همچنین از کدئین برای درمان سرفه و اسهال نیز استفاده می شود. مصرف مداوم کدئین ...