Loading...

لیست صفحات

لیست صفحاتی که با تگ مورد نظر شما مرتبط هستند. برای مشاهده هر یک از صفحات روی آنها کلیک کنید.

اعتیاد و سوء مصرف بنزودیازپین ها

بنزودیازپین ها از نوع داروهای آرام بخش هستند. این بدان معنی است که آن ها عملکرد بدن و مغز را کند می کنند. بنزودیازپین ها برای اضطراب و بی خوابی ...

ترک و سم زدایی بنزودیازپین ها

سم زدایی پزشکی از بنزودیازپین ها اغلب شامل کاهش مصرف دارو می شود. کاهش سرعت می تواند به معنای کاهش دوز یا تجویز بنزو با قدرت کمتر باشد. استراتژی مورد ...