Loading...

لیست مقالات

در بخش مقالات سعی شده است آخرین اخبار و دانستنی ها در مورد انواع مواد مخدر و روش های نوین ترک اعتیاد گردآوری شده و در اختیار بیماران عزیز قرار بگیرد. مقالات در زمینه های روانشناسی، مشاوره و عوامل موثر بر پیشگیری و درمان اعتیاد می باشند.
مهارت های ارتباطی و مصرف مواد مخدر

مهارت های ارتباطی و مصرف مواد مخدر

مشکلاتی که در دوران ترک اعتیاد به مواد مخدر برای فرد پیش می آید همگی با آموزش مهارت های مرتبط قابل حل هستند. هدف از آموزش و مقابله با این مشکلات، نگه داری

ادامه مطلب
مهارت های کنترل پریشانی در فرد معتاد

مهارت های کنترل پریشانی در فرد معتاد

به کمک این دسته از مهارت ها می توان با رویدادهای استرس زای برانگیزاننده هیجان های منفی مقابله کرد، به حل مشکلات پرداخت و به تغییر هیجان های منفی کمک کرد. بخشی از

ادامه مطلب