Loading...

لیست مقالات

در بخش مقالات سعی شده است آخرین اخبار و دانستنی ها در مورد انواع مواد مخدر و روش های نوین ترک اعتیاد گردآوری شده و در اختیار بیماران عزیز قرار بگیرد. مقالات در زمینه های روانشناسی، مشاوره و عوامل موثر بر پیشگیری و درمان اعتیاد می باشند.
مهارت های کنترل پریشانی در فرد معتاد

مهارت های کنترل پریشانی در فرد معتاد

به کمک این دسته از مهارت ها می توان با رویدادهای استرس زای برانگیزاننده هیجان های منفی مقابله کرد، به حل مشکلات پرداخت و به تغییر هیجان های منفی کمک کرد. بخشی از

ادامه مطلب
برانگیزاننده های مصرف مواد مخدر

برانگیزاننده های مصرف مواد مخدر

عوامل اجتماعی و روابط بین فردی در بروز یا تشدید برخی از مشکلات نقش دارند. رفتار دیگران ممکن است در راستای تقویت و تشدید مشکل بیمار باشد

ادامه مطلب