Loading...

کاهش سن مصرفی مواد مخدر

کاهش سن مصرف مواد مخدر در کشورمان امروز یک هشدار و یک خطر است لازم است برای نسل جدید برنامه ریزی کرده و تلاش کنیم تا نسل قوی و قدرتمندی برای آینده تربیت نماییم. توجه به نسل پایه، پیشگیری و آموزش می تواند بسیاری از هزینه های ناشی از آسیب های اجتماعی در آینده را کاهش دهد و نسل قوی و سالمی را تربیت کند. همواره از آثار سوء مصرف مواد مخدر یاد شده است به نحوی که یکی از علت‌های مهم طلاق در خانواده‌ها نیز همین موضوع اعتیاد است و بر همین اساس از آن به عنوان بلای خانمان سوز یاد می‌کنند. اعتیاد در علاوه بر آثار جسمی بر روی فرد مصرف کننده آثار روحی و روانی بسیار زیادی نیز با خود به دنبال دارد که در ابتدا فرد مصرف کننده متوجه آن نمی‌شود.
کاهش سن مصرفی مواد مخدر

به گزارش ایسنا، در گفتگو با «خانه ملت» از قول یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به کاهش سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال، از نبود آموزش های پیشگیرانه در مدارس انتقاد کرد .در این گزارش آمده است؛ متأسفانه مغفول ماندن آموزش های پیشگیرانه در تمامی مقاطع تحصیلی به دانش آموزان، میل به مصرف مواد دخانی و مخدر در میان دانش آموزان را افزوده است.

گزارشگر با تأکید بر اینکه ارتباط صمیمی خانواده با فرزندان در عدم گرایش دانش آموزان به سمت مواد مخدر می تواند بسیار مؤثر واقع شود، ادامه داد: متأسفانه رابطه عاطفی میان فرزندان و خانواده ها کاهش یافته است، بنابراین دانش آموزان با غفلت از خانواده ها به سمت مواد دخانی و مخدر روی می آورند.

یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه آموزش و پرورش عملکرد و برنامه مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان ندارد، تصریح کرد: بی شک فرزندان خانواده هایی که با معضل مواد مخدر درگیرند، در حاشیه های شهر زندگی و با فقر اقتصادی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند و بیشتر به سمت مصرف مواد مخدر گرایش دارند.

گزارشگر با تأکید بر اینکه دانش آموزان افرادی منفک از جامعه نیستند و انواع آسیب های اجتماعی آن ها را تهدید می کند، گفت: اعتیاد دانش آموزان باید جدی گرفته شود و برخورد قهری و پلیسی به هیچ وجه موفق نبوده، بلکه باید به سمت ریشه کن کردن فقر اقتصادی و فرهنگی گام برداشت.

گزارشگر افزود در واقع ریشه تمامی آسیب های اجتماعی بیکاری است که باید به صورت ریشه ای رفع شود. بسیار دیده شده است که دانش آموزان برای تأمین معیشت خانواده وارد گروه هایی می شوند که به ناچار با معضل اعتیاد درگیرمی شوند.

نتیجه اینکه بر اثر ضعف اطلاعات، نبود زیرساخت ها و آموزش های نا مناسب باعث شده در کشور با کاهش سن اعتیاد روبرو شویم.

 انواع وابستگی به مواد

 وابستگی به دو صورت، وابستگی جسمی و وابستگی روانی مطرح است:

  • وابستگی جسمی. به دو شکل صورت می پذیرد:
  • تحمل: عبارت است از نیاز به مقادیر فزاینده ای از مواد مخدر،  برای رسیدن به حالت مسمومیت (یا آثار مطلوب) و یا کاهش بارز اثر مواد، با مصرف مداوم مقدار ثابتی از آن.
  • علائم ترک:

تغییر رفتاری ناسازگارانه، توأم با علائم فیزیولوژیکی و شناختی است که بر اثر کاهش ماده مخدر مورد نظر در خون یا بافت های کسی که قبلاً مقدار زیادی از آن را برای مدت طولانی مصرف کرده است، دیده می شود. پس از بروز نشانه های ناخوشایند ترک مصرف، شخص ممکن است برای اجتناب یا رهایی از نشانه های دوباره به مصرف دارو روی آورد.

  • وابستگی روانی. بعضی از افراد همراه با وابستگی جسمانی، الگویی از مصرف اجباری را نشان می دهند و برخی دیگر، بدون وجود علائم وابستگی جسمانی، علائم وابستگی روانی (اشتیاق و ولع مصرف) را نشان می دهند که در این صورت احتمال دارد که شخص:

برای قطع ماده مخدر یا کنترل آن به طور مداوم تمایل نشان دهد.

شخص ممکن است برای تهیه ماده مخدر مورد نظر، مصرف آن یا رهایی از عوارض آن، وقت زیادی را صرف کند.

Reducing the age of drug use-

در برخی از موارد وابستگی به مواد مخدر، همه ی فعالیت های روزمره شخص بر ماده مخدر مورد نظر متمرکز شده و احتمال دارد، فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی وی به دلیل مصرف مواد به شدت مختل شده یا کاهش یابد «باوی، ۱۳۸۸. تفاوت های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد عوامل عاطفی یک عامل تعیین کننده برای مصرف مواد مخدر به شدت مختل شده یا کاهش یابد.

کلینیک ترک اعتیاد افشار با تجهیزات مدرن ورزشی و امکانات لوکس رفاهی و همچنین بهره گیری از تیم تخصصی و مجرب، محیطی آرام و مناسب برای درمان اعتیاد بیماران گرامی فراهم نموده است.