Loading...

آزمایش های تشخیص اعتیاد

راه های متنوعی برای انجام تست اعتیاد وجود دارد و در هر یک از این روش ها درصد تقلب و خطای اندکی نیز وجود دارد. روش های معمول برای گرفتن تست اعتیاد یا عدم اعتیاد ادرار، بزاق، عرق و پلاسمای خون می باشد. در ایران مرسوم ترین روش تست اعتیاد تست ادرار می باشد. البته این روش اشکالاتی نیز دارد. از یک طرف، مصرف برخی داروهای درمانی اشتباها نتیجه این آزمایش را مثبت نشان می دهد، و از سوی دیگر، احتمال تقلب در آن وجود دارد و ترکیب برخی مواد با ادرار، نتیجه آزمایش فرد معتاد را منفی نشان می دهد.
آزمایش های تشخیص اعتیاد
  • آزمایش خون

آزمایش سطح سرمی ماده (اشاره به سطح ماده در خون) برای موادی که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند وجود دارد.

فواید آزمایش خون در تشخیص آزمایشگاهی به پایایی و اعتبار بالا و توانایی دقیق تشخیصی آن درمورد نوع ماده مخدر مورد مصرف باز می شود. ولی اشکال آن شامل پر زحمت یعنی (چرا که غالباً جهت گرفتن خون به فرد آموزش دیده و نسبتاً آگاه نیاز است) پرهزینه و گران بودن آن است. ویژگی های برشمرده شده برای ادرار در مورد آزمایش خون با دقت و ظرافت بالاتری قابل کاربرد است.

این نوع آزمایش بهترین احتیاط و روش برای بیمارستان ها و موفقیت های اورژانسی است.

  • آزمایش موی سر

سوخت و ساز مواد، تقریباً در تمامی نقاط بدن نفوذ می‌کند. از جمله متابولیت مواد میل ترکیبی بالایی با عناصری که موی پستانداران را تولید می‌کنند، دارند.

فولیکول‌ های موی انسان و جانوران، مواد یا هر چیز دیگری را که شخص 3 تا 4  ماه پیش (و حتی بیشتر در صورتی که موی فرد در دسترس باشد) مصرف نموده باشد را در خود ثبت و ضبط می نمایند. فوائد آزمون موی سر، شامل توانایی کشف مصرف مواد مخدر در گذشته نسبتاً دور و آسانی و طبیعت غیر تهدید آمیز این آزمون برای شرکت کننده است.

اشکال اصلی آن این است که این تکنولوژی بسیار جدی است و به عنوان یک شیوه آزمایشی فراگیر هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. همینطور به این دلیل که تکنولوژی موجود، دارای حق انحصاری (امتیاز) ویژه‌ ای است، بسیاری از مراکز بهداشتی و خدماتی جهت استفاده از آن بی میلی نشان می دهند.

مشکل اصلی دیگری که با آزمون موی سر همراه است، ظرافت و حساسیت زیاد آن است. برای مثال شاید برای شخصی که آزمایش موی سر وی مثبت است (این نتیجه را محرز می‌کند که فرد ماده مصرف کرده)، به طور واقعی با مصرف اتفاقی ماده مخدر مزبور مشکل خاصی نداشته باشد.

یا برای مثال ممکن است فرد به صورت خردمندانه و مصلحت آمیز پیش از آزمایش استخدامی خود به راحتی قادر باشد سیگار کشیدن یا مصرف هر نوع ماده مخدر دیگری را برای ایجاد ادراری عاری از سوخت و ساز ماده مخدر یا دارو کنار بگذارد، ولی این توانایی در کنترل توسط آزمایش موی سر غالباً نادیده گرفته می شود.

یا شاید فرد میزان اندکی از یک ماده روانگردان را چندین ماه قبل مصرف نموده باشد که به سادگی در موهای وی و در آزمایشی که از آن ها به عمل می‌آید و آثار آن آشکار شود، در چنین شرایطی اگر آزمون مزبور منجر به عدم استخدام فرد شود، می تواند به یک موضع فکر کشمکش و با اهمیت بدل شود.

Addiction detection tests-

  • آزمایش بزاق

 آزمایش مواد مخدر و تشخیص مصرف و وابستگی از طریق بزاق نیز یکی دیگر از روش های نوین آزمایشگاهی است که کمتر شناخته شده است.

این نوع آزمون از لحاظ نیمرخ و ویژگی ها، مشابه آزمایش ادرار است. اما دو مزیت بیشتر نسبت به آزمایش ادرار دارد:

 اول اینکه ساده تر از ادرار قابل وصول است.

و دوم اینکه امکان فریب کاری هایی که در آزمون ادرار وجود دارد، در این روش وجود ندارد.

 در عین حال دارای این محدودیت اساسی است که یک تکنولوژی بسیار نوین است که هنوز مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار نگرفته و ضعف‌ ها و نقصان های واقعی یا احتمالی آن هنوز مشخص نیست.

کلینیک ترک اعتیاد افشار با روش درمان جدید و متافوت و استفاده از سیستم رول مدلینگ، بهترین و مناسب ترین روش ترک اعتیاد را بنا بر شرایط جسمانی و روحی هر فرد تجویز و ارایه می کند.